Nota

A. Kata Nama

1. Kata Nama Am
Perkataan yang digunakan untuk menyebut nama bagi orang , benda , tempat dan binatang secara umum.

contoh : 
orang : pelukis , mekanik , hakim
benda : belimbing , kipas ,gambar
tempat : sekolah . pasar , rumah
binatang : badak , ular , buaya

2. Kata Nama Khas
perkataan yang digunakan untuk menyebut nama bagi orang , benda, tempat dan binatang secara khusus.

Contoh :

orang : Ismail.Kah Keng , Jimmy
benda : Dumex , Mingguan Didikku , Vitagen
tempat : Kota A Famosa , Universiti Malaya , Morib 
binatang : Si Comel , Sang Kancil , Pak Belang

Pedoman :

Kata Nama Am : Huruf Pertama pada setiap kata nama am mesti dimulai dengan huruf kecil , kecuali pada awal ayat.

Kata Nama Khas : Huruf pertama pada setiap ayat kata nama khs mesti dimulai dengan huruf besar.

No comments:

Post a Comment