Wednesday, 26 December 2012


Datuk Saya Ada Kebun

Datuk saya ada kebun,
Iya iya o,
Di kebunnya ada ayam,
Iya iya o ….

Kok, kok ni, dan kok kok tu,
Kok ni kok tu
Kok, kok, kok, kok, kok

Datuk saya ada kebun,
Iya iya o,
Di kebunnya ada itik,
Iya iya o…
Kuak, kuak ni dan kuak kuak tu,
Kuak ni kuak tu,
Kuek, kuek, kuek, kuek.

No comments:

Post a Comment